De tuinaanleg uit het midden van de 19de eeuw is goed bewaard gebleven. De ontwerper van deze tuinaanleg is niet bekend, hoewel bepaalde elementen (uitkijkheuvel) aan Zocher doen denken.

In 1919 is de parktuin rond het huis aangepast. De tuinaanleg bestaat uit een smalle strook met bij het huis slingerpaden en bos en recht voor het huis een langgerekt open gebied met weilanden en slingerende waterpartijen. Aan de randen hakhout en opgaand bos. Aan de zuidzijde van het open gebied is een kunstmatige heuvel opgeworpen en is een rechte eikenlaan aangelegd die op het huis is gericht.

De tuinaanleg wordt beëindigd door drie weilanden, omringd door hakhout waar slingerpaden doorlopen. In 1919 heeft tuinarchitect D.F. Tersteeg de toenmalige aanleg ingemeten en een aantal wijzigingen aangebracht, met name in de situatie rond het hoofdgebouw. Op het eiland zijn nog de betonnen fundamenten aanwezig van een muziektent/tuinkoepel. Aan de straatzijde is de aanleg verdwenen door eigendomssplitsing en nieuwbouw op het terrein.

De tuin- en parkaanleg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde (voorbeeld aanleg Engelse landschapsstijl), de gaafheid van de aanleg en de betekenis voor de historische buitenplaats Klarenbeek.

 

Bron: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed