Op de grens van Elburg en Doornspijk liggen de restanten van de Sint Ludgeruskerk. De fundamenten van de Sint Ludgeruskerk kwamen aan het licht bij archeologisch onderzoek in 1978. Rond 1100 stond hier een tufstenen kerk, gebouwd op de restanten van een nog ouder houten kerkje. De kerk is vernoemd naar Sint Ludgerus, een zendeling die in de 8e eeuw de Friezen moest bekeren. Er zijn verwijzingen dat Ludgerus in deze regio kwam schuilen bij familie als de Friezen weer eens in opstand kwamen. In 1473 werd er een groot bakstenen koor in gotische stijl aan toegevoegd. In 1584 werd de kerk op de toren na afgebroken omdat men bang was dat de vijand (tachtigjarige oorlog) zich er in zou verschuilen. In 1592 werd op de oude fundamenten een nieuwere, kleinere kerk gebouwd. In 1652 werd tegen de noordmuur een consistoriekamer gebouwd. Aan de noordwestkant werden zware stenen gelegd ter bescherming tegen stormvloeden.

De Sint Ludgeruskerk is in 1825 verwoest door water en vuur. Nu resten er niet meer dan de fundamenten.

Bron: Reliwiki