Doornspijk heeft een aantal verschillende landschapstypen. Het dorp ligt in een overwegend agrarisch weidelandschap. Even ten zuiden ligt de Doornspijkse Heide met zandverstuiving De Zoom en bosgebied De Haere. In het Noordwesten is er de oude Zuiderzeekust, thans Veluwemeer. Een deel van deze kust staan privé vakantieverblijven die op termijn zullen verdwijnen ten gunste van de natuur. Nabij Doornspijk worden op het Veluwemeer regelmatig zeldzame watervogels gesignaleerd, zoals kraanvogels en flamingo’s.